De meeste puppy’s komen voor de 12 weken terecht in hun nieuwe huis. Zij laten dan hun moeder en nestgenoten achter. Dit is een tijd van snelle hersenontwikkeling waardoor de pup beïnvloedbaar is en het ideaal is om te trainen. De pup pakt verder zijn goede en slechte gedragstendensen op uit zijn ervaringen en omgeving tijdens deze kritieke leerperiode.